Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotace EU

Poslední změna: Čtvrtek 11.10.2018 14:32
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE

Předmětem projektu "Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice”, registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135, je komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výkon služby jednotky požární ochrany Sbor dobrovolných hasičů Hošťálkovice.

Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádným událostem. Hodnota projektu činí 12 283 721,62 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z Evropské unie.

 

Nejčastěji hledáte

Zde si můžete rezervovat termín pro sportovní využití sálu v Kulturním domě Hošťálkovice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Rynky 277
725 28 Ostrava-Hošťálkovice


Úřední hodiny »