Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci listopaduvaza

Marie Klímková 86 let
Svatava Valentová 82 let
Charlotta Serdiová 80 let
Petr Lopoč 75 let
Jan Hrbáč 75 let
Eduard Šrámek 70 let
Soňa Doleželová 65 let
Václav Lacina 65 let
Dana Tkačíková 65 let
Jarmila Plevová 60 let
Edita Pudichová 60 let
Bruno Tomeček 60 let