Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Formuláře

Poslední změna: Pondělí 14.01.2019 09:35
Seznam dostupných formulářů
FormulářeŽivotní situace
Ohlášení odstranění - 2013 Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Ohlášení stavby - 2013 Správa hřbitova
Oznámení o užívání stavby - 2013 Místní poplatek ze psů
Oznámení stavebního záměru s certifikátem aut.inspektora - 2013 Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Oznámení změny v užívání stavby - 2013 Povolení uzavírky místních komunikace
Přepis nájemní smlouvy na hrob Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích
Přihláška do evidence chovatelů psů - fyzická osoba Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci
Přihláška do evidence chovatelů psů - právnická osoba Zrušení trvalého pobytu

Přihláška k místnímu poplatku ze psů - 2014

Přihláška k místnímu poplatku ze psů - 2018

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání MK - odstranění havárie na podz. vedení
Žádost o povolení ke zvl. užívání MK pro reklamu, prodej, služby
Žádost o povolení ke zvl. užívání MK pro stavební zábory a prokopávky
Žádost o povolení předčasného užívání stavby-2013
Žádost o povolení uzavírky místní komunikace
Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na MK
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o stavební povolení-2013
Žádost o územní souhlas-2013
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území-2013
Žádost o vydání rozhodnutí - povolení připojení sousední nemovitosti na MK
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení-2013
Žádost o zrušení trvalého pobytu
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MO Hošťálkovice
Nejčastěji hledáte

Zde si můžete rezervovat termín pro sportovní využití sálu v Kulturním domě Hošťálkovice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Rynky 277
725 28 Ostrava-Hošťálkovice


Úřední hodiny »