Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Správa hřbitova

Poslední změna: Středa 06.11.2013 13:17
-

hrbitov

Hřbitov v Ostravě-Hošťálkovicích je pro veřejnost zpřístupněn:

V období od 1. listopadu do 31. března      od 8,00 do 19,00 hodin

V období od 1. dubna do 31. října                od 7,00 do 20,00 hodin

 


Správce hřbitova

Správcem hřbitova v Ostravě - Hošťálkovicích je Úřad městského obvodu Hošťálkovice.
V případě dotazů týkajících se hřbitova, obracejte se na:

Iva Mocková organizační úsek, správa hřbitova 599 428 105 posta@hostalkovice.ostrava.cz

Řád veřejného pohřebiště Městského obvodu Hošťálkovice
Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště Městského obvodu Hošťálkovice 

 

Nájemné za hrobové místa

Nájemci hrobových míst hradí nájem ve výši dle uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa a to 1x ročně (splatnost do konce kalendářního roku) nebo na dobu 5 let, do pokladny SMO, ÚMOb Hošťálkovice nebo na účet pronajímatele ( 19 - 1651155369/0800, Česká spořitelna a.s.)

Zřizování a úprava hrob.míst

Při zřizování a úpravě hrobových míst je uživatel (nájemce)  povinen řídit se podmínkami stanovenými správcem hřbitova (ÚMOb Hošťálkovice), které jsou dané písemně ve vydaném povolení.

Výkop hrobů

Na základě ústní žádosti nájemce hrobového místa výkopy hrobů pro uložení rakví zajišťuje ÚMOb Hošťálkovice. V případě úmrtí nájemce o výkop hrobu žádají pozůstalí. Správce - ÚMOb - vystavuje potvrzení pro možnost provedení výkopu (v rámci možnosti - tj. počet již uložených rakví,doba uložení apod.).

V případě potřeby ukládání uren s pozůstatky do hrobů (i urnových) je na základě žádosti nájemce vystaveno potvrzení o možnosti uložení urny.

Úmrtí nájemce

V případě úmrtí nájemce hrob. místa je nutno požádat o přepis nájemní smlouvy na pozůstalé, případné dlužné nájmy hradí nový nájemce. Formulář pro přepis nájemní smlouvy lze stáhnout zde.

Nejčastěji hledáte

Zde si můžete rezervovat termín pro sportovní využití sálu v Kulturním domě Hošťálkovice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Rynky 277
725 28 Ostrava-Hošťálkovice


Úřední hodiny »