Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice

Seznam členů Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, funkce
Jméno a příjmeníFukce v zastupitelstvuTelefon
Mgr. Jiří Jureček
volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (STAN)

starosta MOb Hošťálkovice

599 428 103

724 114 818

Bc. Kamila Mazurová
volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (STAN)
místostarostka MOb Hošťálkovice
Bc. Ondřej Sýkora
volební strana: ODS
předseda finančního výboru
Pavlína Vojtková
volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (STAN)
předsedkyně kontrolního výboru
Ing. David Sýkora, Ph.D.
volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (STAN)
člen finančního výboru
Mgr. Lucie Pudichová
volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (STAN)
zastupitelka

Mgr. Eliška Bednářová

volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (STAN)

členka kontrolního výboru
Adam Kratochvíl
volební strana: OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE (TOP 09)
člen finančního výboru
Roman Ussarz
volební strana: KSČM
člen kontrolního výboru