TJ Sokol Hošťálkovice

-

TJ SokolNázev organizace:  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HOŠŤÁLKOVICE

Adresa:  Výhledy 321, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

Facebook: https://www.facebook.com/tj.sokol.hostalkovice 

VÝBOR TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL HOŠŤÁLKOVICE

Předseda Lukosz Kamil
Místopředseda Tarkota Marcel
Tajemník  Ing. Slischka Kamil
Hospodář - pokladník Slischková Marie
Členové výboru Strakoš Ivo  
Sýkora Ondřej  
Ussarz Roman  
Členové revizní komise    Svačina René
   Tarkota Marcel

 

Odbor "SPORT PRO VŠECHNY"

Hlavní náplň činnosti:
cvičení s dětmi, letní tábory pro děti, rekreační volejbal pro všechny zájemce bez rozdílu věku a pohlaví.

Počet členů: 122

Předseda Ing. Poledník Petr
Členové Tomisová Věra
Švidenochová Dagmar
Dluhošová Drahomíra
Kleinová Jiřina
Kýrová Draha
Charníková Lenka
Pchálková Linda
Grygárek Josef
Bystroňová Magda

 

Oddíl KOPANÉ

Počet členů: 118 

V oddíle působí družstvo mužů hrající Městskou fotbalovou soutěž a družstvo žáků hrající soutěž 7+1. Neustále probíhá nábor žáku a to na tel. 737073579 popřípadě na hřišti TJ Sokol. Těšíme se na další spoluhráče.

Předseda Ing. Slischka Kamil
Tajemník Gatnar Bernard
Členové Lukosz Kamil
Sýkora Ondřej
Strakoš Ivo
Tarkota Marcel

 

Stručně z historie

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálkovice byla založena 18. října 1925. Počáteční činnost se zaměřovala na základní tělesnou výchovu s hlavním zaměřením nácviku prostných cvičení. Začátky TJ Sokol byly velmi těžké s ohledem na tehdejší ekonomickou situaci a skutečnost, že neměla žádné vlastní sportoviště. Členská základna pomalu vzrůstala a v roce 1937 se TJ Sokol stala největší místní organizací v obci. V průběhu okupace v ČSR zanikla činnost nejen TJ, ale všech českých zájmových organizací a spolků.

Po 2. světové válce docházelo k sjednocování tělovýchovy. Sokol začal obnovovat svoji činnost ihned po válce. Jednota měla již i odbor kopané, bývalý SK Hošťálkovice (založený v roce 1931).
V 50 - 60tých letech byla činnost poměrně bohatá: byly uspořádány tělovýchovné akademie, běh Hošťálkovicemi, fotbalová družstva hrála své soutěže. V průběhu let bylo vybudováno hřiště u školy, šatny, antukové hřiště a kurty, které slouží do dnešních dnů.
V Hošťálkovicích se hrála rovněž česká házená a v roce 1969 získalo družstvo žaček titul Mistra ČSSR. V letech 1970-1974 hrálo družstvo žen 1. ligu české házené. V letech 1988-2001 se hrál v Hošťálkovicích i volejbal.
V kopané se v roce 1998 – 2002 se na hřišti v Hošťálkovicích hrála 1. A třída, ale pod hlavičkou SK Hošťálkovice, což byl samostatný subjekt, nepatřící do TJ Sokol.

Po celou dobu trvání TJ Sokol byl jeho součástí odbor cvičení, který byl později přejmenován na odbor ZRTV a nyní pracuje pod hlavičkou „Sport pro všechny“.
Během existence TJ Sokol Hošťálkovice byla uskutečněna spousta sportovních i společenských akcí a odpracováno velmi mnoho bezplatných brigádnických hodin.

Více z historie TJ Sokol Hošťálkovice viz odkaz níže.