BENEFICE PRO LIDI BEZ DOMOVA

14/6 2021

Miro Žbirka, Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a Sima Martausová vystoupí 23. 9. 2021 od 19 h v ostravském Trojhalí Karolina v rámci benefice na podporu Charitního domu sv. Benedikta Labre u příležitosti 30. výročí založení Charity Ostrava. 

BENEFICE PRO LIDI BEZ DOMOVA

Celý výtěžek vstupného podpoří v rámci povolené veřejné sbírky pokračující rekonstrukci objektu v Ostravě-Vítkovicích, kde Charita Ostrava provozuje služby sociální prevence ženám a mužům bez domova v obtížné životní situaci. Služba nízkoprahové denní centrum poskytuje lidem bez domova bezpečné zázemí, základní nasycení, možnost osobní hygieny, poradenství směřující ke zlepšení sociální situace, a v chladných zimních obdobích nouzový nocleh. V charitním domě má dispečink i služba Terénní programy, jejíž personál pracuje s lidmi bez domova přímo ve vyloučených lokalitách. Předprodej vstupenek bude zahájen v srpnu 2021 prostřednictvím Ostravského informačního servisu: www.ostravainfo.cz. Akce se uskuteční dle podmínek aktuálních epidemiologických opatření.

Více na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/miro-zbirka-hana-fialova-a-sima-martausova-23-9-2021/