INFORMACE - PROFUKY PAROVODU

3/8 2022

Společnost Siemens Energy, s.r.o. bude v období od 4. srpna 2022 do 14. srpna 2022 od 6 - 22 hodin (včetně sobot a nedělí) provádět profuk parovodu. Zmíněnou činnost bude provázet zvýšená hlučnost.

Společnost Siemens Energy, s.r.o. bude profuk parovodu provádět v rámci stavby "Turbogenerátor TG 17" v areálu elektrárny Třebovice Ostrava provozovatele Veolia Energie ČR.