KONTEJNERY V ULICÍCH

12/4 2021

V pondělí 24. května 2021 budou přistaveny kontejnery, do kterých mohou občané odložit nepotřebné věci ze svých domácností.

KONTEJNERY V ULICÍCH

Připomínáme, že do kontejnerů nepatří stavební suť, domovní odpad, nebezpečný odpad (barvy, ředidla, chemikálie apod.), monitory a další.

Děkujeme