KONTEJNERY V ULICÍCH

2/9 2019

Ve dnech 24. a 25. září 2019 budou v ulicích opět přistaveny kontejnery, do kterých mohou občané odložit nepotřebné věci ze svých domácností.

Dovolujeme si upozornit, že do kontejnerů nepatří například nebezpečný odpad, barvy, stavební suť a podobně. 

KONTEJNERY V ULICÍCH