Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava

26/5 2014

Pozvání na veřejné projednání

 Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava

Pozvání na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ konceptu strategické části dokumentu "Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava"
KDY? ve středu 28.5.2014 v 10,00 hod.
KDE? Místnost 306, budova Nové radnice, Prokešovo nám,. 8, Ostrava.
PROGRAM?   -  prezentace konceptu strategické části zpracovatelem
                         -  připomínkování ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů
Koncept strategické části k připomínkování je k dispozici od 14.5.2014 na webových stránkách www.MOBILITA-OSTRAVA.cz v sekci "KE STAŽENÍ" ! Své připomínky a náměty můžete sdělit nejen osobně na veřejném projednání, ale můžete je zasílat také e-mailem  na adresu info@mobilita-ostrava.cz do 4.6.2014 !!!
Organizátorem veřejného projednání je Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy za přispění Dopravního podniku Ostrava a.s.