Pomáháme Mobilnímu hospici Ondrášek

22/3 2021

Městský obvod Hošťálkovice podpořil Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

Pomáháme Mobilnímu hospici Ondrášek

Mobilní hospic Ondrášek celoročně poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům - dospělým i dětem na území města Ostravy a blízkého okolí. Za rok 2020 byla poskytována péče celkem 261 dospělým a 13 dětským pacientům.

Služby hospice byly poskytovány prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení, sociální služby - Sociální poradny a poradny pro pozůstalé Ondrášek, Dětského hospicového stacionáře, Vzdělávacího centra a také Ambulance paliativní medicíny.