POPLATKY ZE PSŮ

15/2 2021

Připomínáme držitelům psů, že nejpozději do 31. března 2021 je splatný poplatek ze psů.

Poplatek je možno zaplatit:

  • v hotovosti na pokladně ÚMOb Hošťálkovice
  • převodem na účet č. 19 - 1651155369/0800
  • složenkou
POPLATKY ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů a jeho vybírání stanovilo statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 19/2019, o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhláškou č. 8/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů na území statutárního města Ostravy.

Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je na území městského obvodu Hošťálkovice přihlášena nebo má sídlo.