POPLATKY ZE PSŮ

16/3 2023

Připomínáme držitelům psů, že nejpozději do 31. března 2023 je SPLATNÝ POPLATEK ZE PSŮ za rok 2023.

POPLATKY ZE PSŮ

Poplatek je možno zaplatit:

  • v hotovosti na pokladně ÚMOb Hošťálkovice
  • převodem na účet č. 19 - 1651155369/0800 (VS je číslo známky – nebo do poznámky uveďte „poplatek pes“)
  • složenkou

Místní poplatek ze psů a jeho vybírání stanovilo statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 19/2019, o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhláškou č. 8/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů na území statutárního města Ostravy.

Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je na území městského obvodu Hošťálkovice přihlášena nebo má sídlo.

 

Výše poplatku:

  • 200,- Kč – za psa
  • 300,- Kč – za druhého a každého dalšího psa
  • 400,- Kč – za psa, který je využíván k podnikatelské činnosti 
  • 500,- Kč – za druhého a každého dalšího psa k podnikatelské činnosti

 

Další informace poskytne p. Iva Mocková na telefonním čísle 599 428 105