TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

5/1 2022

Koledníky Tříkrálové sbírky potkáte s pokladničkami v ulicích od 1. do 16. ledna 2022. 

Letos mohou dárci přispět rovněž do pokladničky umístěné v budově Úřadu městského obvodu Hošťálkovice - v prvním patře na organizačním úseku u paní Ivy Mockové.  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Příspěvky získané koledováním od dárců budou použity na tyto projekty: podporu Šatníku Charity Ostrava, podporu Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilní hospic, rekonstrukci zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie, obnovu vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše, vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy, rekonstrukci podkroví v Charitním domě sv. Václava, plynofikaci a rekonstrukci kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra.

 

Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi. Děkujeme