ZÁKAZ VJEZDU DO SPORTOVNÍHO AREÁLU

7/12 2020

Počínaje dnem 1. prosince 2020 začíná platit striktní zákaz vjezdu do sportovního areálu.

ZÁKAZ VJEZDU DO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Lidé si zvykli, že stávající zákazovou značku nemusí respektovat. Proto místo na parkoviště u školky ze zadní strany vjížděli přímo až do sportovního areálu. A bylo jedno zda-li jedou pro své dítě do školy či družiny nebo si jen zasportovat.

„Několikrát jsme místní, ale i například sportovce upozorňovali, že je zde zákaz vjezdu. Někteří se to naučili respektovat a někteří nikoliv. Vrcholem pro mě, jako sportovce je, že někteří musí přijet autem dolů až k rohovému praporku, aby si šli zakopat či zatrénovat. Prostě nejsou schopni udělat pár kroků navíc, podivuje se starosta Mgr. Jiří Jureček.

Mnohokrát tak byla k řešení nesprávného parkování ve sportovním areálu povolávána městská policie. Avšak dle jejího sdělení a potvrzení PČR problém s řešením tohoto problému nastával díky nesouladu v dodatkových cedulích pod zákazem vjezdu. Na jedné straně byla dodatková cedule s nápisem „Mimo obsluhy“ a na druhé straně vjezdu „Mimo zásobování“. „Údajně se tak v minulosti díky těmto dodatkovým tabulím rozvolnil vjezd do areálu až do bezbřehosti, že tam tak mohl vjet bezpostižitelně téměř každý,“ vysvětluje stanovisko policie, proč bylo problematické někoho pokutovat, starosta.

Nyní se tedy tento historicky nesoulad dodatkových tabulí ujednotil. Náš městský obvod nechal vyrobil do obou vjezdů stejné dodatkové tabule s nápisem „Mimo povolení ÚMOb Hošťálkovice a zásobování“ a začal vydávat povolenky vjezdu. Ty jsou vydávány zejména pro zaměstnance našeho ÚMOb a školy.

„Pro bezpečí našich dětí a občanů se snažíme dělat maximum. Proto jsme již ve spolupráci se školou zajistili každodenní zamykání brány. A nyní začali vydávat povolenky k vjezdu. Kdo ji nebude mít za oknem vozu a bude parkovat ve sportovním areálu, bude bez kompromisu odtažen nebo přímo na místě pokutován,“ informuje o novém přísném nařízení starosta.

Městská policie zde bude konat pravidelný dohled a je instruována, aby řádně vymáhala dodržování dopravního značení!