ZIMNÍ SVOZ BIOODPADU V HOŠŤÁLKOVICÍCH

2/12 2019

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. V Hošťálkovicích to bude v termínech 16. prosince, 13. ledna, 11. února a 9. března. Od dubna 2020 bude bioodpad opět svážen co dva týdny.

Připomeňme si, co do BIO popelnic patří a co ne:

 

ANO: Odpad rostlinného původu – kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky ze syrového ovoce a zeleniny, zelené natě, listy pokojových rostlin či skořápky ořechů.

NE: Zbytky tepelně upravovaných či mastných pokrmů, biologicky rozložitelný materiál živočišného původu, tedy odpady, jejichž přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.

Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a shrabané listí, lze celoročně odvážet do sběrných dvorů nebo na kompostárnu v Hrušově, k jejímž výhodám patří minimální čekací doba na odbavení, jednoduchá manipulace s biodpadem, který stačí na určeném místě jen vysypat z přívěsného vozíku, i možnost zakoupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost, který je zde vyráběn právě z přivezeného bioodpadu.

 

V zimním období lze kompost v Hrušově – stejně jako zeminový substrát – zakoupit ve velkém množství nepytlovaný. Sběrné dvory nebudou v zimě pytlovaným kompostem ani substrátem zásobovány, návoz bude opět proveden až v druhé polovině března.

 

O termínech zimních svozů byli uživatelé BIO popelnic v Ostravě informováni prostřednictvím letáků i na webových stránkách společnosti OZO Ostrava www.ozoostrava.cz.