Charita Hlučín

-

 

charita2oficiální stránky: www.charitahlucin.cz

adresa: Charita Hlučín, U Bašty 275, 748 01 Hlučín

ZMĚNA ADRESY OD 1.11.2011

Pečovatelská služba

Je poskytována pečovatelkou na žádost uživatele nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře či sociálních pracovníků obecních úřadů a nemocnic.

Tato služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku pečovatelských služeb.

Pečovatelská služba zajišťuje:
• dovoz nebo donášku obědů
• nákupy
• pochůzky
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc a podporu při podávání jídla a pití
• běžné práce spojené s udržováním domácnosti
• další služby dle individuálních potřeb uživatelů
• bezplatné sociální poradenství

- informační leták – Pečovatelská služba

Půjčovna zdravotnických pomůcek:
V rámci půjčovny zdravotnických pomůcek je možno zájemcům zapůjčit za úhradu nemocniční lůžka, vozíky, chodítka, WC křesla a další kompenzační pomůcky. Pomůcky lze zapůjčit po dohodě na dobu nezbytně nutnou. Rovněž je zajištěn rozvoz zdravotních pomůcek dle stanoveného ceníku.

- informační leták  - Půjčovna pomůcek

KONTAKT: Andrea Strachotová, DiS – vedoucí pečovatelské a asistenční služby
U Bašty 275, 748 01 Hlučín
tel. 595 042 368, 603 502 753
e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

Kontakt je možný každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin.

Asistenční služba

Osobní asistence se poskytuje v pracovní dny v čase od 8,00 do 20,00 hodin a dále jako fakultativní službu dle dohody se zájemcem (i o víkendech).

Služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku asistenčních služeb.

Základní činnosti asistenční služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- informační leták -  Asistenční služba

Informace o asistenční službě lze získat každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin.
Kontakt stejný jako u pečovatelské služby (viz výše).

Ošetřovatelská služba

Cílem ošetřovatelské služby je zajistit odborné ošetřovatelské výkony v domácím prostředí pacientů.
Ošetřovatelská služba Charity Hlučín je agenturou domácí zdravotní péče a je registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení na Krajském úřadě. Služby poskytují všeobecné sestry, které mají dlouholetou praxi a registraci Ministerstva zdravotnictví, vlastní osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu a mohou tedy samostatně vykonávat všechny výkony uvedené ve vyhlášce č. 424/2004 Sb.

Jedná se především o tyto úkony:
• odběry krve
• aplikace inzulínu, injekcí, infúzí
• měření krevního tlaku, pulsu, teploty
• ošetření a převazy bércových vředů
• prevence a ošetření proleženin
• ošetřovatelské rehabilitace
• kompletní péči při ošetřování náročných pacientů
• hospicovou péči
• pomoc při opatřování zdravotnických a inkontinentních pomůcek
• zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocné

Ošetřovatelská služba může být hrazena:

1.  zdravotní pojišťovnou: jedná se o péči ordinovanou registrujícím ošetřujícím lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci (v nemocnici)

2.  přímou platbou klienta: péče, kterou si vyžádá klient na základě svého rozhodnutí (se souhlasem ošetřujícího lékaře), je považována za nadstandardní a není hrazena zdravotní pojišťovnou; tato péče může být poskytnuta za smluvní ceny.

3.  kombinací obou uvedených způsobů.

Ošetřovatelskou službu hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytuje Charita Hlučín na území okresu Opava, službu za přímou platbu klienta lze po osobní dohodě poskytnout i na území okresu Ostrava.
Informace o ošetřovatelské službě lze získat každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin.

- informační leták -  Ošetřovatelská služba

KONTAKT: Anna Postulková – vrchní sestra ošetřovatelské služby
U Bašty 275, 748 01 Hlučín
tel. 595 042 368, 603 502 779
e-mailvrchni.sestra@charitahlucin.cz

Kontakt je možný každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin.