Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25. 5. 2018 nabyla účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Kontaktní údaje městského obvodu Hošťálkovice jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Sídlo úřadu: Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice

Email: posta@hostalkovice.ostrava.cz

Web: www.hostalkovice.cz

Datová schránka: g47bft8

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů za ÚMOb Hošťálkovice:

Ing. Josef Hykl, tajemník

Telefon: 599 428 102

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pro období od 01.01.2019 do 31.12.2021 bude na základě řízení o veřejné zakázce činnost pověřence vykonávat:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 03373444

Sídlo: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00  Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

Telefon: +420 602 705 686

E-mail: roman@klimus.cz

ID datové schránky: ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

Telefon: +420 724 356 825

E-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

 

 

Přílohy:

Informace o zpracování osobních údajů.docx

Příloha č.1 - Přehled agend a činností.xls

Příloha č.2 - Vzor souhlasu.docx