Poskytnuté informace 2011

-

Poskytnuté informace na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
19.01.2011 Žádost o poskytnutí investičních plánů pro rok 2011 1-2011 NE 1/2011
10.05.2011 Žádost o poskytnutí informací k otázkám týkajícím se voleb do zastupitelstva obvodu 2-2011 NE 2/2011
05.07.2011 Žádost o poskytnutí informací - výherní hrací přístroje 3-2011 NE 3/2011