Poskytnuté informace 2012

-

Poskytnuté informace na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
16.01.2012 Žádost o poskytnutí investičních plánů pro rok 2012 1-2012 NE 1/2012
16.07.2012 Žádost o poskytnutí informací týkající se vypsání veřejné zakázky 2-2012 NE 2/2012