Poskytnuté informace 2013

-

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2013

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
31.01.2013 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2013 1-2013 NE 1/2013
08.02.2013 Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k působnosti ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 2-2013 NE 2/2013
25.02.2013 Žádost o poskytnutí informací týkajících se domovního a bytového fondu za období prosinec 2009 - 2012 3-2013 NE 3/2013
02.09.2013 Žádost o poskytnutí informace, zda jsou v obvodě vyčleněné nástěnky či jiné podobné plochy pro vylepení plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

 4-2013

 

NE

 

4/2013

14.10.2013 Žádost o poskytnutí informace, zda jsou v obvodě vyčleněné nástěnky či jiné podobné plochy pro vylepení plakátů ve smyslu zákona o volbách do Parlamentu České republiky 5-2013

 

NE

 

5/2013