Poskytnuté informace 2015

-

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2015

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
20.3.2015 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2015 1-2015 NE 1/2015
30.3.2015 Žádost o informaci o právním informačním systému 2-2015 NE 2/2015
7.4.2015 Žádost o informaci o počtu oznámení o přestupcích na základě § 46 odst. 2 přestupkového zákona 3-2015 NE 3/2015
15.4.2015 Žádost o informaci o smlouvách uzavřených mezi obcí a firmou uvedenou v žádosti 4-2015 NE 4/2015
9.11.2015 Žádost o informaci - text slibu zastupitele MOb Hošťálkovice  5-2015 NE 5/2015