Poskytnuté informace 2016

-

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2016

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
3.2.2016 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2016 1-2016 NE 1/2016