Poskytnuté informace 2017

-

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
08.02.2017 Sdělení počtu zaměstnanců 1-2017 NE 1/2017
20.02.2017Investiční plány rok 20172-2017NE2/2017
22.05.2017 Majet. účast MOb - seznam práv. osob 3-2017 NE 3/2017
21.08.2017Problémy se škodlivými ptáky a obrana proti nim4-2017NE4/2017
01.11.2017 Jména uvolněných zastupitelů MOb 5-2017 NE 5/2017
29.12.2017Poskytnutí kupní smlouvy k pozemku parc.č. 2126/2 v k.ú. Hošťálkovice6-2017NE6/2017
29.12.2017 Poskytnutí textu žádosti a zdůvodnění koupě pozemku parc.č. 2126/2 7-2017 NE 7/2017
29.12.2017Poskytnutí textu vyjádření SMO k prodeji pozemku parc.č. 2126/28-2017NE8/2017