Poskytnuté informace 2020

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
21.01.2020 Zaslání územního rozhodnutí a stavebního povolení k výstavbě bytových domů 1-2020 NE 1/2020
14.02.2020 Roční poplatky ze psů, náklady na útulek, jméno provozovatele útulku2-2020NE2/2020
17.03.2020 Počet vydaných stavebních povolení o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem za roky 2017 - 2019 včetně zamítnutí návrhu  3-2020 NE 3/2020
27.05.2020Žádost o vyhotovení kopií listin týkajících se výstavby bytových projektů4-2020NE4/2020
30.11.2020 Žádost  vyhotovení kopií listin týkajících se výstavby bytových projektů  5-2020 NE 5/2020