Poskytnuté informace 2021

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
16.03.2021

S jakým subjektem byla uzavřena

smlouva na možnost dále uzavírat smlouvy 

o umístění reklam na výlepové plochy

1-2021 NE 1/2021
17.05.2021

Informace, zda a za jakou cenu pronajímá MOb

pozemky, na nichž se nachází budova ve vlastnictví

třetí osoby

2-2021NE2/2021