Poskytnuté informace 2010

-

Poskytnuté informace na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
19.03.2010 Žádost o informaci ve věci třídění odpadu 1-2010 NE 1/2010
07.04.2010 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2010 2-2010 NE 2/2010
14.06.2010 Žádost o poskytnutí informace ve věci vypracování seminární práce 3-2010 NE 3/2010