V. Daňová informační schránka

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hošťálkovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Hošťálkovice, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.