Organizace

Vznik a historie spolků, sdružení a organizací v Hošťálkovicích od roku 1895

V průběhu let 1895 – 2005 v Hošťálkovicích vzniklo (i zaniklo) mnoho spolků, sdružení a organizací.  Následuje stručný přehled těchto spolků:

18. prosince 1895 byl založen dělníky ze Lhotky a Hošťálkovic Spolek katolického dělnictva. Tento spolek měl své stanovy, řádným členem spolku se mohl stát každý bezúhonný katolický dělník, který dosáhl věku 17 let. Předsedou byl vždy farář hošťálkovické farnosti.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1. července 1901 na doporučení císařského úřadu v Ratiboři. V tuto dobu čítal 40 členů a pro 42 mužů měl výstroj. Prvním předsedou sboru, který nesl název „FREIWILLIGE FEUERWEHR“ byl starosta obce Antonín Schramek.

Podpůrný spolek vojáků ve výslužbě Hošťálkovic byl založen roku 1902. Dne 14. července 1931 slavil spolek svěcení svého praporu. Na jedné straně praporu byl vyobrazen sv. Jiří s letopočty 1902 – 1931 a názvem spolku v německém jazyce, na straně druhé zkřížené meče a vzájemně uchopené ruce s nápisem „S Bohem za vlast a národ“ (v německém jazyce).

Pěvecký spolek HLAHOL byl založen v roce 1922.

Mužský pěvecký spolek „LIEDERTAFEL“ byl založen kolem roku 1920 – 1922. V roce 1924 tento spolek věnoval svým kamarádům z Hošťálkovic a Lhotky, padlým v 1. světové válce v letech 1914-1918, pomník, který stojí do dnešních dnů u kostela Všech svatých v Hošťálkovicích.

V roce 1925 byla založena Jednota Sokol Hošťálkovice. Více o historii Jednoty Sokol Hošťálkovice viz "TJ Sokol Hošťálkovice" .

O rok později, v roce 1926, byla založena Jednota Českého orla. Zakladatelem Jednoty Českého orla v Hošťálkovicích byl Jindřich Slovák. Divadelní skupinu Jednoty Českého orla vedl a nacvičoval do začátku války tehdejší farář v Hošťálkovicích páter Bedřich Prchala. Činnost divadelní skupiny byla během války téměř přerušena. Znova byla obnovena až po válce. Nacvičování se ujal Richard Olšák. Její činnost spolu s činností mateřského spolku (tj. Českého orla) byla po roce 1948 ukončena.

V roce 1931 byl založen Dělnický tělovýchovný a sportovní spolek, jehož nástupcem se v roce 1932 stal Sportovní klub Hošťálkovice.

V roce 1935 je datován vznik samaritánů, předchůdců dnešního Českého Červeného kříže.

U dalších dvou organizací, které v Hošťálkovicích byly, není znám přesný rok založení. Je to Český svaz žen a SČSP, obě organizace po listopadových událostech v roce 1989 zanikly.

V roce 1963 byl založen dnešní Český zahrádkářský svaz, více viz. "Český zahrádkářský svaz".

V Hošťálkovicích byly dále založeny v roce 1989 Klub důchodců Hošťálkovice (viz Klub důchodců Hošťálkovice), v roce 2001 Šachový klub Hošťálkovice (viz ŠK Hošťálkovice), v roce 2008 vznika další sportovní složka s názvem HC Kora Hošťálkovice a v roce 2016 založil ředitel naší základní školy Mgr. Radim Šink Atletický klub Hošťálkovice.

Zpracováno na základě podkladů paní Heleny Kuligové.