Czech POINT

-

czech_point2oficiální stránky projektu: www.czechpoint.cz

CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

„Smyslem projektu CZECH POINT je vytvoření kontaktních míst, na kterých bude moci široká veřejnost získat opisy a výpisy údajů, které jsou uvedeny v centrálních evidencích a registrech státu. Občané, podnikatelé i cizinci díky této síti budou moci získat ověřené dokumenty, listiny a také jim bude umožněno převedení dokumentů do elektronické formy. V konečné fázi bude mít každý občan možnost učinit podání k většině orgánů a úřadů státní správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít,“ uvedl ministr vnitra a informatiky Ivan LANGER.

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa, je to místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných registrů:

-   Obchodní rejstrřk
-   Živnostenský rejstřík
-   Katastr nemovitostí
-   Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných registrů:

- Rejstřík trestů
-  Registr účastníků provozu modulu autovlaky ISOH (informační systém odpadového hospodářství)
-  Bodové hodnocení osoby - registr řidičů

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí

Název katastr. území, parc.číslo nemovitosti (pozemek) nebo číslo popisné (stavba)

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

 

Tyto výpisy na ÚMOb Hošťálkovice vydává:

Iva Mocková organizační úsek 599 428 105 imockova@hostalkovice.ostrava.cz
Miroslav Jurajda stavební úsek 599 428 104 mjurajda@hostalkovice.ostrava.cz
Mgr. Lucie Oláhová sociální úsek 599 428 106 lolahova@hostalkovice.ostrava.cz