Vznik obce

Vznik Hošťálkovic, první zprávy o obci

Panorama HošťálkoviceMalebná ves, jakoby vklíněná do soutoku dvou řek Odry a Opavy, jejíž úbočí se svažují do tří světových stran. Na jih, východ a západ. Po staletí se zde rodili i umírali její obyvatelé, kteří vlastníma rukama i srdcem utvářeli a utváří její vzhled a tisknou jí osobitý ráz. Více či méně, jak to doba dovolila, rozhodovali o jejím dalším rozvoji, možná i existenci. Dnes jsou Hošťálkovice jedním z 23 městských obvodů největšího města Moravskoslezského kraje – Ostravy.

Osídlení dnešního území Hošťálkovic začalo již v době předhistorické, jak dokazují archeologické nálezy. Vznik první slovanské osady kladou historikové do období let 1200 – 1250. Průzkum na Hošťálkovickém kopci Dubíčku potvrdil trvalejší pobyt lovců mamutů výskytem kamenných nástrojů příslušejících patrně starobylejší kultuře aurignacienu.

Zakladatelem či majitelem Hošťálkovic byl nějaký Hošťálek, o němž nic bližšího nevíme. Nejstarší písemná zmínka o vsi Hošťálkovice pochází z roku 1377. Jedná se o nejstarší německy psanou listinu o dělení Opavska, která zmiňuje i ves Hošťálkovice. Podle historika dr. Adolfa Turka však musíme předpokládat, že byly Hošťálkovice založeny již nejméně o 100 let dříve, čemu nasvědčuje způsob založení vsi, typ místního názvu a konečně i výhodná poloha nad soutokem řek.

Naprosto spolehlivá zpráva o Hošťálkovicích pochází z dob husitských z roku 1434, a to v souvislosti s koupí vsi Martinov rytířem Mikulášem Zajíčkem. Jeho synové Lacek a Václav Zajíčkové dosáhli v roce 1478 na opavském knížeti Viktorinovi propuštění Hošťálkovic z lenního svazku. A pravděpodobně v  této době vznikla u vrchnostenského dvora i tvrz, která ležela v místě nazývaném v listinách Hradisko. Od roku 1502 měnily Hošťálkovice často majitele.
Roku 1808 nabývá Hošťálkovice August von Poser-Nädlitz, který je roku 1809 prodává jako samostatný stateček za 30000 tolarů Florianu Josefovi Langerovi. Ten jej v roce 1832 odprodává ostravskému obchodníkovi Janu Röhmischovi, který k nim v roce 1842 přikoupil Bobrovníky, Lhotku,  Petřkovice a další vsi z hlučínského panství.
20. dubna 1847 zakoupil rytířské statky Hošťálkovice a Ludgeřovice svobodný pán Salomon Mayer z Rothschildů za 263000 ř. tolarů a již 30. srpna téhož roku získal i dědičné rychty Petřkovice a Bobrovníky za 27 000 tolarů. Za Salomona Mayera Rothschilda a jeho potomků byl statek opět spojen s panstvím Hlučín.
Rothschildové byli majiteli statku do roku 1919, kdy byl statek vyvlastněn. Posledním majitelem statku byl dr. A. Rothschild. Zbytkový statek o 137,50 ha půdy byl přidělen do nájmu městu Moravská Ostrava. V roce 1930 jej město za 1,06 mil. Kč koupilo. Přímo od dr. Rothschilda pak zakoupilo i kamenolom.

 


 

Vznik obce:

Obec pod nadvládou Pruska 1742 - 1920

Obec součástí Československé republiky 1920-1938

Obec v období let 1945 až 1976

Obec v období let 1976 -1989

Období od roku 1990 do současnosti

 

Seznam starostů Hošťálkovic od roku 1901:

Starostové Hošťálkovic (ve formátu *.pdf).