Příspěvkové organizace

-

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace

 

skola_ dnes

Základní škola

Adresa: Výhledy 210, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
IČ: 70999422
Email školy: info@zsvyhledy.cz
Kontakt: Sekretariát                          595 693 000
Ředitel školy                      595 693 001
Vých. poradce                    595 693 007
Školní jídelna                     595 693 005
Školní družina                    595 693 004
Webové stránky ZŠ a MŠ: www.zsvyhledy.cz

 

skolka

Mateřská škola

Adresa: Výhledy 367, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
Email:
Kontakt: vedení MŠ     596 628 255

 

stara-skola

Historie školy

V Hošťálkovicích vznikla škola již v roce 1736. První školní budova (na prvním obrázku) byla postavena v roce 1833. Přestavěna byla v roce 1871. V letech 1872-1920 se v ní vyučovalo především německy. V roce 1936 bylo započato s výstavbou nové školní budovy. Budova staré obecné školy pak sloužila různým účelům (např. jako byty). V současné době slouží pro podnikatelskou činnost.

 

nova-skola

Historie naší školy začíná 16. 9. 1936, kdy došel z ústředí Matice školské dopis s povolením stavby nové školní budovy v obci pro obecnou i měšťanskou školu. 4. 10. 1936 se konala slavnost položení základního kamene.

3. 1. 1938 bylo zahájeno vyučování v nové škole, avšak ke slavnostnímu otevření školy nedošlo, jak uvádí ve školní kronice řídící učitel Eduard Tetens: "Začali jsme 1. 9. za vzrušujících momentů v krásné nové školní budově, kterou jsme chtěli 18. 9. 1938 slavnostně otevřít. Bohužel už jsme neotevřeli. Sotva jsme napsali třídní knihu a sestavili rozvrh hodin, byla nařízena mobilizace a pak vzrušující události valily se jako lavina. A potom přišel Mnichov. Museli jsme opustit Hošťálkovice. Dne 7. 10. 1938 před příchodem německého vojska jsme odešli." Řídící učitel E. Tetens se do školy po osvobození již nevrátil.

V roce 1975 se k hošťálkovické škole připojila i malotřídní základní škola v Ostravě-Lhotce, a to do roku 1993, kdy byla opět zřízena jako samostatná.