KONTEJNERY V ULICÍCH

19/8 2021

Ve dnech 21. a 22. září 2021 budou v ulicích přistaveny kontejnery, do kterých mohou občané odložit nepotřebné věci ze svých domácností.

Dovolujeme si upozornit, že do kontejnerů nepatří domovní odpad, suť, nebezpečný odpad, televizory, monitory, léky, apod... 

Děkujeme 

KONTEJNERY V ULICÍCH