Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci červnu

Antonín Heinrich 84 let
Marie Kusýnová 81 let
Marie Černotová 70 let
Jiřina Doleželová 65 let
Anna Pchálková 65 let
Iva Valdmanová 65 let
Dana Hlavenková 60 let
Bronislava Lacinová 60 let
Pavel Nawrath 60 let