Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci prosinci 

Markéta Kačmářová   98 let
Edeltruda Sýkorová 85 let
Irena Chojková 83 let
Jan Folta 82 let
Ing. František Sliška 75 let
Bronislav Domanský 70 let
Ing. Marie Jeřábková 60 let