Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci září

Anna Bartošová 90 let
Blanka Honusová  89 let
Anežka Čablová 89 let
Ján Kusin 83 let
Jan Tkačík 80 let
Arnošt Kubala 70 let
Magdalena Konečná 70 let
Věra Hrušková 70 let
Milan Petraško 60 let