Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci dubnu

Kurt Bartusek 90 let
Alfréd Holain 88 let
Lucie Moravcová 84 let
Eva Slováková 81 let
Jiří Horák 80 let
Viktor Hruška 75 let
Josef Robek 65 let
Vladimír Vernarský 65 let
Věra Beránková 60 let
Michal Matzke 60 let
Antonín Píša 60 let
Karel Glumbík 60 let