Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci červenci 

Gertruda Strakošová   86 let
Helena Staňková 85 let
Arnošt Náwrath 84 let
Edeltraud Tomášková  81 let
Marie Glumbíková 81 let
Ing. Karel Kostelňák 80 let
Marta Coufalová 75 let
Jana Kabutová 70 let
Kristina Komárová 70 let
Iva Zinglarová 65 let
Anna Slováková 60 let
Simona Šofrová 60 let
Pavel Tománek 60 let
Martina Slischková 60 let
Jiřina Györbíróová 60 let