Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci srpnu

Marie Komárová 95 let
Zdenka Švidernochová 92 let
Marta Čočková 90 let
Valter Sýkora 89 let
Anna Jurečková 87 let
Miroslav Slovák 84 let
Klaus Kreilinger 82 let
Pavel Svačina 82 let
Markéta Hrbáčová 80 let
Ak. mal. Vladimír Pavlica 75 let
Anna Schramková 70 let