Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci prosinci 

Markéta Kačmářová 97 let
Edeltruda Sýkorová  84 let
Irena Chojková 82 let
Jan Folta 81 let
Jana Kreilingerová 75 let
Zdeňka Steigerová  65 let