Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci listopadu

Marie Klímková 87 let
Miluše Sladká 86 let
Svatava Valentová 83 let
Charlotta Serdiová 81 let
Alžbeta Šrámková 70 let
Ladislav Doležel 65 let
Ing. Ivo Turek 65 let