Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře

  V papírové podobě k dispozici na úřadech městských obvodů, na Magistrátu města Ostravy.


  E-mailem  s využitím formuláře na webových stránkách www.ostrava.cz nebo na webových stránkách jednotlivých městských obvodů.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný úřad městského obvodu provede zápis do evidence bezodkladně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře zveřejněné na webových stránkách statutárního města Ostravy nebo městských obvodů lze zasílat e-mailem na ePodatelny jednotlivých městských obvodů nebo na e-mailové adresy k tomu určené a zveřejněné na webových stránkách jednotlivých městských obvodů.

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Takto zaslané formuláře není nutné podepsat elektronickým podpisem.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  05.08.2013

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno