Dotace EU

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE

Předmětem projektu "Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice”, registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135, je komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výkon služby jednotky požární ochrany Sbor dobrovolných hasičů Hošťálkovice.

Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádným událostem. Hodnota projektu činí 12 283 721,62 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z Evropské unie.