Klub důchodců Hošťálkovice

-

Název organizace: KLUB DŮCHODCŮ HOŠŤÁLKOVICE

Klub důchodců Hošťálkovice vznikl v roce 1989. Jeho první setkání se uskutečnilo 30.října 1989. Prvním předsedou se stal pan Alois Svačina, který se brzy své funkce vzdal a nahradil jej pan Jiří Lichoň. V současné době je předsedkyní klubu paní Erika Šrámková. 
Členové klubu se díky podpoře městského obvodu mohou scházet v prostorách Domu zahrádkářů, kde mají svou klubovnu.
Klub organizuje pro své členy zajímavé přednášky, vyjíždějí na zájezdy, nebo navštěvují divadelní představení. Pravidelně každým rokem klub organizuje společenský večírek, na který zvou kluby z okolních obcí a obvodů.

 

Vznik a historie Klubu důchodců Hošťálkovice