POPLATEK ZE PSŮ

6/2 2024

Připomínáme držitelům psů, že nejpozději do 31. března 2024 je splatný poplatek ze psů.

Poplatek je možno zaplatit:

  • v hotovosti na pokladně ÚMOb Hošťálkovice
  • převodem na účet č. 19 - 1651155369/0800 (do VS uveďte číslo známky – nebo do poznámky „poplatek pes“)
  • složenkou
POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů a jeho vybírání stanovilo statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 16/2023, o místním poplatku ze psů.

Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je osoba, která je na území městského obvodu Hošťálkovice přihlášena nebo má sídlo.

Výše poplatků:

  • 200,- Kč      za psa
  • 300,- Kč      za druhého a každého dalšího psa
  • 1.500,- Kč   za psa, který je využíván k podnikatelské činnosti 
  • 2.250,- Kč   za druhého a každého dalšího psa k podnikatelské činnosti
  • 500,- Kč      za psa, jehož držitel má místo přihlášení na adrese úřadu
  • 1.000,- Kč   za druhého psa, jehož držitel má místo přihlášení na úřadě

 

Další informace poskytne p. Iva Mocková na telefonním čísle 599 428 105