PŘERUŠNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 25. září 2020

11/9 2020

Dne 25. září 2020 v době od 7:30 do 13:30 hodin je plánováno přerušení dodávky elektřiny. 

Adresy dotčených odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky

  

PŘERUŠNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 25. září 2020