Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

12/1 2021

Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod 0 st. otevíráme ve spolupráci s Armádou spásy ČR bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. V případě potřeby můžete využít níže uvedené kontakty nebo je předat lidem v nouzi ve vašem okolí. Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava pro lidi bez domova níže nebo na webu https://ostrava.charita.cz/lide-bez-domova/

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova
  • Charitní dům sv. Benedikta Labre, Erbenova 741/49, Ostrava-Vítkovice

tel.: 599 526 909, 731 625 788 zajišťuje služby:

- terénní programy, všední dny 8-16 h (kontakt: 733 444 069)

- nízkoprahové denní centrum, všední dny 9-15 h, kapacita 40 osob (zdarma)

- nízkoprahové noční zimní centrum (krizová noclehárna - otevřena pouze v době déletrvajícího chladného období s teplotou pod 0 st.), pondělí - neděle, kapacita 56 osob (muži, ženy). Služba je poskytována zdarma.

  • Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 527 496, zajišťuje služby:

- noclehárna (muži), pondělí - neděle, 18:30-7:30 h, kapacita 26 lůžek (nouzově 30), 10 tzv. volných židlí

- azylový dům, pondělí - neděle, kapacita 42 lůžek

  • Charitní dům sv. Zdislavy, Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 527 494, zajišťuje službu azylový dům pro matky s dětmi, pondělí - neděle, kapacita 9 matek, 15 dětí.
  • Charitní středisko sv. Lucie, Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice, tel: 553 034 170, zajišťuje  službu sociální rehabilitace (startovací byty) s kapacitou 50 bytů.
  • Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707, otevírací hodiny - na webu služby.

Šatník shromažďuje darované ošacení a obuv od dárců a tato pomoc je předávána lidem v nouzi, především lidem bez domova. Aktuální potřeby darů - zima 2020/2021: prosíme jen o pánské ošacení: bundy, rifle, flanelové košile, mikiny, ponožky, trenky – boxerky, spodky, zimní boty, rukavice, čepice. Potřebné jsou také batohy, spacáky, a tenké deky. Děkujeme!

 

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 25. 2. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhne buď společný seminář nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

 

Plakát a další info na webu:

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-25-2-2021/

 

Charita Ostrava hledá do služeb nové kolegy

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/