Neurgentní zelená linka

-

linka-mpo-static

Občané města Ostravy mohou od 1. dubna využívat novou službu


Zprovozněna byla nová bezplatná telefonní linka, na které lze nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň.

Občané na ni budou moci oznámit např. i černé skládky nebo nález uhynulých zvířat. Jedním z důvodů jejího zavedení je skutečnost, že roste počet případů, kdy občané oznamují tyto závady na linky tísňového volání. Od počátku loňského roku do srpna přijali operátoři 398 takovýchto oznámení.

Novou zelenou linku proto nepoužívejte v případě havárií, akutních zdravotních potíží a dalších problémů, které vyžadují okamžitá řešení.

Nová zelená linka (neurgentní) je pro občany bezplatná a bude provozována Městskou policií Ostrava.