Bílý kruh bezpečí

-

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

 

bkb_logoOficiální webové stránky: www.bkb.cz , www.domacinasili.cz , www.donalinka.cz

Od 1.1.2007 platí v České republice nový zákon na ochranu před domácím násilím.

Podle tohoto zákona může Policie ČR vykázat násilnou osobu z domu či bytu na 10 dní. Poté informuje o zásahu Intervenční centrum, které kontaktuje ohroženou osobu a nabídne jí pomoc. Na Intervenční centrum se ale může obrátit kdykoli kterýkoli občan. Sociální služba Intervenčního centra je bezplatná.

Co je (a co není) domácí násilí?

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí mezi členy rodiny, nejčastěji mezi manželem a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému.

Domácí násilí je, když vás blízká osoby opakovaně
- uráží
- ponižuje před ostatními lidmi
- nutí k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí, nebo je přes váš odpor vykoná
- zakazuje styk s přáteli a vaší rodinou
- kontroluje veškeré vaše finance
- vyhrožuje a zastrašuje vás
- fyzicky ubližuje
- ničí vaše věci

Domácí násilí je, když blízká osoba požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte.

Nejdříve jde o lidskou důstojnost, pak o zdraví a nakonec o život!

Domácí násilí není soukromá záležitost!
Jste-li ohrožen/a domácím násilím, neskrývejte svůj problém a hledejte radu a pomoc! Znáte-li osob ohroženou domácím násilím ve svém okolí, podpořte ji v úmyslu problém řešit.

Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí v Ostravě

Od 1.1.2007 poskytuje Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o.s. v Ostravě sociální služby občanům z poloviny území MSK, a to z okresů Nový Jičín, Opava a Ostrava.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí o.s.
ul. 28. října 124
702 00 Ostrava

Tel:   597 489 207
Fax:  597 489 204
Email: ic.ostrava@bkb.cz
Webové stránky:  www.bkb.czwww.domacinasili.czwww.donalinka.cz

Pracovníci Intervenčního centra přijímají klienty
v pondělí a úterý od 8,00 - 16,00 hod., 
ve středu pro objednané, 
ve čtvrtek od 8,00 - 18,00 hod.,
v pátek od 8,00 - 14,00 hod.
V nepřetržitém režimu funguje příjem faxových zpráv od Policie ČR o případech vykázání/zákazu vstupu a mobilní telefon pro kontakt s Policií ČR a dalšími institucemi.

Pomoc v Intervenčním centru BKB Ostrava nacházejí osoby ohrožené domácím násilím, a to jak v případech rozhodnutí Policie ČR o vykázání/zákazu vstupu násilné osoby z/do společného obydlí, tak i žadatelé, kteří služby Intervenčního centra vyhledají na základě svého vlastního rozhodnutí řešit své problémy s domácím násilím. 
Tyto služby zahrnují pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména poradenství v oblasti sociálně právní a trestně právní, psychologickou a organizační podporu, zprostředkování navazujících služeb.

Pomoc Intervenčního centra směřuje k tomu, aby ohrožená osoba získala čas, prostor, informace a odvahu k provedení takových kroků, které ji do budoucna zajistí důstojný život a bezpečný domov.

Součástí služby Intervenčního centra je dle zákona i koordinace interdisciplinární spolupráce na úrovni jednotlivých okresů. V praxi to znamená propojenost jednotlivých organizací, institucí, které se dostávají do kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím, čímž je zajištěno, aby uživatelům sociální služby byla poskytnuta pomoc co nejefektivněji především s přihlédnutím k aktuální situaci, ve které se v souvislosti s domácím násilím nacházejí.

Poradna pro oběti trestných činů

28.října 124, 702 00 Ostrava
(budova Domu kultury města Ostravy)

úterý: 16,00 - 18,00 hod. (bez objednávky)
tel: 597 489 204 (záznamník nepřetržitě)

Bílý kruh bezpečí - nabízí obětem a svědkům trestných činů (znásilnění - krádež - ublížení na zdraví - vydírání - loupež - vyhrožování - vražda - poškozování cizí věci - omezování osobní svobody - únos - podvod - pomluva) setkání s odborníky, kteří jsou připaveni jim poradit a pomoci. Služba Bílého kruhu bezpečí je bezplatná, diskrétní a nestranná.

webové stránky: www.bkb.cz