Společnost pro ranou péči

-

Nevíte, co je "raná péče"? Zeptejte se nás!
Motto: "Do práce jezdíme domů"

Raná péče je terénní sociální služba pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě, které má svůj start do života ztížené zdravotním problémem a jeho vývoj je nějakým způsobem ohrožen nebo dítě s postižením.

Jakou formou jsou služby poskytovány, komu a kde a nejen to, zájemcům zodpoví pracovníci Střediska rané péče SPRP Ostravadne 26.11.2008 od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 596112473 a 777234036.

Akce probíhá v rámci celorepublikové kampaně Společnosti pro ranou péči "Co chcete vědět o rané péči?".

Další informace o plánovaných akcích v celé republice na www.ranapece.cz .