Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25. 5. 2018 nabyla účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Kontaktní údaje městského obvodu Hošťálkovice jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Sídlo úřadu: Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice

Email: posta@hostalkovice.ostrava.cz

Web: www.hostalkovice.cz

Datová schránka: g47bft8

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů za ÚMOb Hošťálkovice:

Ing. Josef Hykl, tajemník

Telefon: 599 428 102

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Od 01. ledna 2022 pro statutární město Ostrava a městské obvody vykonává činnost pověřence:

Ing. Petr Štětka

Moore Advisory CZ s.r.o., IČ 09692142

Sídlo: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, gdpr@moore-czech.cz

telefonní kontakt: + 420 227 031 495, + 420 734 647 701

 

Přílohy:

Informace o zpracování osobních údajů.docx

Příloha č.1 - Přehled agend a činností.xls

Příloha č.2 - Vzor souhlasu.docx