Správa hřbitova

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Správa hřbitova

 2. Základní informace k životní situaci

  Hřbitov v Ostravě-Hošťálkovicích je pro veřejnost zpřístupněn:

  od 1. listopadu do 31. března od 8,00 do 19,00 hodin
  od 1. dubna do 31. října od 7,00 do 20,00 hodin

  Správce hřbitova

  Správcem hřbitova v Ostravě - Hošťálkovicích je Úřad městského obvodu Hošťálkovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemné za hrobové místa

  Nájemci hrobových míst hradí nájem ve výši dle uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa a to:
   -   1x ročně 
   -   na dobu 5 let
  do pokladny SMO, ÚMOb Hošťálkovice nebo na účet pronajímatele  č. 19 - 1651155369/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

  Zřizování a úprava hrob.míst

  Při zřizování a úpravě hrobových míst je uživatel (nájemce)  povinen řídit se podmínkami stanovenými správcem hřbitova (ÚMOb Hošťálkovice), které jsou dané písemně ve vydaném povolení.

  Výkop hrobů

  Na základě ústní žádosti nájemce hrobového místa výkopy hrobů pro uložení rakví zajišťuje ÚMOb Hošťálkovice. V případě úmrtí nájemce o výkop hrobu žádají pozůstalí. Správce - ÚMOb - vystavuje potvrzení pro možnost provedení výkopu (v rámci možnosti - tj. počet již uložených rakví,doba uložení apod.).

  V případě potřeby ukládání uren s pozůstatky do hrobů (i urnových) je na základě žádosti nájemce vystaveno potvrzení o možnosti uložení urny.

  Úmrtí nájemce

  V případě úmrtí nájemce hrob. místa je nutno požádat o přepis nájemní smlouvy na pozůstalé, případné dlužné nájmy hradí nový nájemce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  21.01.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno