Poskytnuté informace 2014

-

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2014

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
02.01.2014 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2014 1-2014 NE 1/2014
27.01.2014 Žádost o poskytnutí informace vztahující se k působnosti ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

2-2014

NE 2/2014
12.05.2014 Žádost o informace - dotaz na právní vztah (smlouvy) mezi SMO,MOb Hošťálkovice a BorsodChem MCHZ s.r.o. 3-2014 NE 3/2014
25.09.2014 Žádost o poskytnutí informace - výpis všech členů Zastupitelstva MOb Hošťálkovice a jejich účasti na všech zasedáních ve volebním období 2010-2014  4-2014 NE 4/2014