Obec v období let 1945 až 1976

Obec v poválečných letech

televizní věžHošťálkovice byly osvobozeny Rudou armádou v noci z 30. dubna na 1. května 1945. Po osvobození spadaly jako samostatná obec až do roku 1949 do okresu Hlučín.

Po osvobození Hošťálkovic se správy obce ujal Antonín Řeha, horník ve výslužbě. Ještě v témže měsíci proběhly volby do obecního zastupitelstva a prvním předsedou národního výboru po osvobození Československa se stal bývalý učitel Eduard Tetens. Záhy však z funkce odstoupil a již od července 1945 obec řídila pětičlenná místní správní komise v čele s předsedou Rudolfem Tarkotou, a to až do nových voleb v roce 1946. Na ustavující schůzi 4. července 1946 byl předsedou MNV zvolen Rudolf Dluhosch, člen Československé strany lidové, který však ve funkci setrval necelé tři měsíce a vystřídal jej Antonín Řeha. Ve funkci předsedy MNV se v období do roku 1952 vystřídalo ještě dalších 7 osob. V roce 1952 byl do čela obce zvolen Petr Jančík, který po 6 letech v roce 1958 ze zdravotních důvodů z funkce odstoupil. Funkci předsedy převzal dosavadní tajemník Bruno Šrámek, který stál v čele obce až do roku 1976, kdy byly Hošťálkovice připojeny k Ostravě.

V roce 1950 bylo v Hošťálkovicích založeno jednotné zemědělské družstvo. V letech 1958-1959 přešlo pod Zahradnictví a zemědělství města Ostravy, které bylo později přejmenováno na Technické a zahradní služby města Ostravy, tzv. TAZSMO. V 50. letech začala stavba kulturního domu. 5. ledna 1955 započala v Hošťálkovicích výstavba Televizního střediska Ostrava. Výstavba 112,5 m vysoké televizní věže byla ještě v roce 1955 ukončena a na Silvestra 31. 12. 1955 spuštěno prvé zkušební programové vysílání. V 60. letech proběhla stavba vodovodu a v 70. stavba nové požární zbrojnice.

V roce 1945 měla obec 1346 obyvatel a v  roce 1947 1405. Počet obyvatel od konce války neustále stoupal a v roce 1961 žilo v Hošťálkovicích 1634 obyvatel ve 300 domech. Od konce 80. let počet obyvatel klesá.

V roce 1949 v souvislosti s novým územně správním uspořádáním došlo k 1. 2. 1949 k odloučení Hošťálkovic ze správního celku Hlučín a jejich začlenění do nově vytvořeného okresu Ostrava. Roku 1960 byly Hošťálkovice z okresu Ostrava opět vyčleněny a staly se součástí nového okresu Opava. Na veřejné schůzi dne 18. 3. 1976 v zaplněném sále kulturního domu vyjádřili občané Hošťálkovic svůj souhlas s  integrací obce do města Ostravy. V dubnu 1976 byla obec z okresu Opava vyčleněna a ukončena činnost MNV. Obec se stala součástí Ostravy 1. Do zastupitelstva tohoto obvodu volila i své zástupce.

 


 

 

Vznik obce

Obec pod nadvládou Pruska 1742 - 1920

Obec součástí Československé republiky 1920-1938

Obec v období let 1945 až 1976

Obec v období let 1976 -1989

Období od roku 1990 do současnosti