Obec v období let 1976 -1989

Vývoj obce do roku 1989

Dům zahrádkářůV roce 1976 byly integrovány do města Ostravy a prakticky ztratily svou samostatnost. Místní národní výbor byl zrušen. V Hošťálkovicích pracoval pouze občanský výbor.

V tomto období byla za pomoci občanů v tzv. akcích „Z“ v 70. letech vybudována nová mateřská škola na ul. Výhledy, nákupní středisko na ulici Hlavní – dnešní družstvo Budoucnost a prodejna v dolní části obce na křižovatce ulic Hlavní, Podevsí a Lipka a prodejna na ulici Aleje – dnešní restaurace Pod Věží. Koncem 80. let minulého století vyrostl nový Dům zahrádkářů. V osmdesátých letech byla zahájena stavba splaškové kanalizace na ul. Hlavní, která se však nedokončila.

 

 


 

 

Vznik obce

Obec pod nadvládou Pruska 1742 - 1920

Obec součástí Československé republiky 1920-1938

Obec v období let 1945 až 1976

Obec v období let 1976 -1989

Období od roku 1990 do současnosti