Období od roku 1990 do současnosti

Vývoj obce od roku 1990

Kulturní dům Po listopadových událostech v roce 1989 se Hošťálkovice dočkaly opět samostatnosti.  Po volbách v roce 1990, po téměř 15 letech, se 7. prosince 1990 konalo ustavující zasedání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Slib složilo 14 členů zastupitelstva. Prvním starostou po historických změnách v Československu se stal Ing. Jan Černota.

Vytvořením samostatného městského obvodu zaznamenaly Hošťálkovice dynamický rozvoj. Spíše opomíjená část města Ostravy měnila až neobvyklou rychlostí svou tvář. Rozběhla se rozsáhlá investiční výstavba.  Během 90. let minulého století se podařilo vybudovat nový vodovod, celý obvod byl plynofikován, bylo obnoveno veřejné osvětlení, zřízena vlastní telefonní ústředna pro zavedení telefonu do všech domácností v Hošťálkovicích a zavedena kabelová televize. V roce 1995 zahájila vysílání vlastní lokální kabelová televize Hošťálkovice, která nahradila obecní rozhlas. Téměř všechny místní komunikace byly rekonstruovány nebo opraveny a vybudovány nové chodníky, Byla položena zcela nová splašková kanalizace s napojením na čističku odpadních vod v Ostravě - Přívoze. Podařilo se obnovit starý bytový fond a rekonstruovat bývalý objekt statku na moderní bytový dům s 15 bytovými jednotkami. Poslední investiční akcí je rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu, která po několika letech vrátí občanům Hošťálkovic jejich jediný kulturní stánek.

Zde uvádíme přehled - Starostové Hošťálkovic od roku 1901 (ve formátu *.pdf).

 


 

 

Vznik obce

Obec pod nadvládou Pruska 1742 - 1920

Obec součástí Československé republiky 1920-1938

Obec v období let 1945 až 1976

Obec v období let 1976 -1989

Období od roku 1990 do současnosti